THÔNG BÁO GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

    Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2016 với chủ đề: “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp”

  1. Thời gian tiếp nhận câu hỏi: từ ngày 01 tháng 11 năm 2016
  2. Thời gian diễn ra giao lưu trực tuyến: ngày 07 tháng 11 năm 2016 (Thứ Hai), bắt đầu từ 08h00

      Việc tiếp nhận câu hỏi và trả lời nhân dân và doanh nghiệp qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Bộ theo địa chỉ internet http://gltt.monre.gov.vn hoặc qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ http://têntỉnh.monre.gov.vn.

     Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân./.

Nội dung giao lưu
Nguyễn Hồng Ngân ( 25 Tuổi )
Sóc Trăng
nghongngan91@gmail.com

UBND thành phố Sóc Trăng hướng dẫn việc cho ghi nợ tiền sử dụng đất. trái với quy định tại Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và Điều 12 Thông tư số 76/2014/TT-BTC về thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất, Đồng thời trái với trả lời của Bộ Tài chính ngày 30/03/2015 trên Cổng Thông Tin Điện Tử Chính Phủ - Giải Đáp Chính Sách Online ( http://chinhsachonline.chinhphu.vn/Chi-tiet-cau-hoi/Doi-tuong-nao-duoc-ghi-no-tien-su-dung-dat/1483.vgp ).

 

Sở TNMT tỉnh Sóc Trăng

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng xin trả lời như sau:

Tại  Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về ghi nợ tiền sử dụng đất.:

“Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất”.

Tại Điều 12, Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định:

 “Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư; hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất nộp về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường (trong trường hợp chưa có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.

Căn cứ hồ sơ địa chính, trong đó có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) chuyển đến, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất phải nộp của hộ gia đình, cá nhân theo quy định và lập hồ sơ theo dõi nợ tiền sử dụng đất (sổ theo dõi nợ được lập chi tiết theo diện tích đất trong hạn mức và ngoài hạn mức); đồng thời chuyển thông tin về số tiền sử dụng đất phải nộp cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường.

Căn cứ vào số tiền sử dụng đất do cơ quan thuế xác định, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) trình UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trong đó có ghi nợ số tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận. Trường hợp sau khi nhận Thông báo nộp tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân mới có đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất và UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trong đó có ghi nợ số tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển thông tin về ghi nợ tiền sử dụng đất đến cơ quan thuế cùng cấp để lập sổ theo dõi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo quy định”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp của bà Ngân thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ- CP, nếu có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ tiền sử dụng đất, có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất thì được cơ quan chức năng ghi nợ số tiền sử dụng đất.

Thời gian qua Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng chưa nhận được phản ảnh về vụ việc này. Sở sẽ tiến hành kiểm tra nếu phòng Tài nguyên và Môi trường TP Sóc Trăng và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sóc Trăng thực hiện chưa đúng quy định, Sở sẽ chấn chỉnh ngay để tạo điều kiện cho người dân thực hiện việc ghi nợ tiền sử dụng đất dễ dàng, thuận lợi, đúng quy định.Ung Văn Tần ( 69 Tuổi )
Sóc Trăng
tanvanung@gmail.com

Năm 2001 vợ chồng tôi có nhận chuyển nhượng của ông Tuấn 1 lô đất tại K4P3. Ngày 15/8/2001 UBND thị xã Sóc Trăng cấp Giấy CNQSDĐ số T 414749 cho Hộ: Ung Văn Tần  ??

Do vợ tôi cùng nhận chuyển nhượng đất theo Hợp Đồng Chuyển Nhượng QSDĐ đã được UBND phường 3 và UBND thị xã Sóc Trăng xác nhận, nên tháng 7/2016 tôi nộp đơn đề nghị xin cấp đổi Giấy CNQSDĐ ghi tên cá nhân 2 vợ chồng, nhưng Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai TP Sóc Trăng trả hồ sơ của tôi, với lý do căn cứ Công văn số 603/STNMT.PVĐK ngày 16/5/2016 của Sở TNMT tỉnh Sóc Trăng, thì vợ chồng tôi phải có văn bản chấp thuận của các thành viên trong hộ khẩu gia đình ( từ 15 tuổi trở lên) được UBND xã, phường nơi có đất xác nhận  ???

Mong Bộ Tài nguyên Môi trường xem xét và trả lời tại sao tài sản của vợ chồng tôi, Nhà nước cấp không đúng chủ thể sử dụng đất, mà chúng tôi phải được các con chấp thuận mới được đổi chủ quyền đất ? Quy định này có đúng hay không ?

Sở TNMT tỉnh Sóc Trăng

Đề nghị Bộ chuyển Sở TNMT Sóc Trăng để giải quyết.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng xin trả lời như sau:

Qua Giấy chứng nhận ông cung cấp, vào năm 2001 UBND thị xã Sóc Trăng (nay là UBND TP. Sóc Trăng) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T414749 thể hiện người sử dụng đất là Hộ ông Ung Văn Tần. Nay ông yêu cầu cấp lại chỉ ghi tên cá nhân của  hai vợ chồng ông như vậy là thay đổi đối tượng sử dụng đất. Căn cứ Điều 64 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Khoản 5, Điều 14 Thông tư số 02/2015/ TT-BTNMT, ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  thì phải có văn bản đồng ý của các thành viên trong hộ gia đình được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Trường hợp, ông nhận chuyển nhượng QSD đất trước đây là tài sản riêng của 2 vợ chồng, đã lâp thủ tục cấp Giấy chứng nhận là 2 vợ chồng, nhưng UBND TX. Sóc Trăng cấp Giấy chứng nhận QSD đất là hộ, nếu đúng theo phản ảnh thì trường hợp này cấp sai đối tượng. Căn cứ Khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai 2013 và Khoản 4, Điều 87  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ, đề nghị ông phản ảnh với UBND TP Sóc Trăng, để UBND TP Sóc Trăng thẩm tra nếu cấp Giấy chứng nhận sai thì thu hồi và cấp lại cho ông theo đúng quy định.  Trần Kim Phương ( 26 Tuổi )
Sóc Trăng
kimphuong544@gmail.com

Tháng 11/2016 tôi có xin hợp thửa 02 lô đất liền kề đều do tôi đứng tên, 1 lô có chiều ngang mặt đường là 8,5m ( có 200 mODT + 329 m2  LNK) và 1 lô có chiều ngang 5 m ( có 100 mODT + 150,5 m2LNK). Khi cấp Giấy chứng nhận, UBND thành phố Sóc trăng đã vẽ 1 đường chấm thể hiện ranh giới giữa 2 phần đất, kèm theo ghi chú thích diện tích ODT của từng vị trí đất, mặc dù cả 2 phần đất đều có cùng nguồn gốc của một người, có cùng thời hạn sử dụng đất và cả 300 mđất ODT đều thuộc vị trí  1 của đường 30/4 .

Nay tôi xin cấp đổi Giấy chứng nhận QSDĐ để xóa bỏ đi đường chấm ở giữa 2 phần đất có được không ? vì tôi không thấy quy định nào bắt buộc phải thể hiện đường nét đứt trong trường hợp của tôi và cũng để tránh bị làm khó về sau khi cần chuyển nhượng 1 phần đất hay xin giấy phép xây dựng.

Sở TNMT tỉnh Sóc Trăng

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng xin trả lời như sau:

Bà Trần Kim Phương xin hợp 02 thửa đất liền kề có mục đích sử dụng đất là ODT+CLN thành 01 thửa, trong đó: 01 thửa diện tích 250,5m2 (100m2 đất ODT + 150,5m2 đất CLN) và 01 thửa diện tích 529,0m2 (200m2 đất ODT + 329m2 đất CLN). Như vậy, 02 thửa đất này có cùng mục đích sử dụng đất nên theo quy định được phép hợp thửa. Tuy nhiên, do tỷ lệ đất ở giữa 02 thửa so với mặt tiền Đường 30/4 có khác nhau nên cơ quan chuyên môn thể hiện ranh giới giữa 02 thửa bằng đường nét đứt để quản lý mục đích sử dụng đất ở, nó không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của bà.